Jørgen Vad Lydteknik- Farum Gydevej 65, opg. 2, 1. sal - 3520 Farum - Telefon 20267018

SonicStudioHD NoNOISE og CEDAR Audiorestaurering

Prisliste

Sonic StudioHD: Tidligere kendt som Sonic Solutions

English version

Denne side er senest opdateret den 15. oktober 2013

Bemærk venligst, at alle priser for studiearbejde og ydelser i forbindelse med studiearbejde skal tillægges 25% Moms

 

Audiorestaurering med SonicStudioHD NoNOISE II gøres til timebetaling, som pt. er DKK. 600,- + Moms.

Minimumspris på DKK. 2000,- + Moms.

Desuden kan større arbejder udføres efter tilbud.

Oversigt over "værktøjerne" i SonicStudioHD NoNOISE og CEDAR Audio:

 

Complex Filtering

Manual Declicking

Production Declicking

Decrackling

Broadband Denoising

 

"Complex Filtering"

har op til 512 separate filtre i én arbejdsgang. Da "Complex Filtering" indeholder næsten alle filtertyper, bl.a. brugerdefinerede Notch-, Parametriske- og Shelvingfiltre, er dette et meget effektivt værktøj til f.eks. at fjerne brum. Det vil også være muligt at anvende filtrene til en opretning af en "skæv" frekvensgang på optagelsen. En sådan "opretning" vil dog kun finde sted efter samråd med kunden. Filtrering sker på baggrund af en frekvensanalyse, hvorved man er i stand til at indkredse "støjfrekvenserne," og dermed opbygge filtrene helt nøjagtigt.

 

"Manual Declicking"

bruges til manuelt at isolere meget store og lange clicks som f.eks. er opstået efter meget store hakker eller brud på grammofonplader. Desuden hvor der er tale om materiale, som indeholder meget få clicks som et enkelt "knald" fra lysnettet el.lign. Ved "declicking" bearbejder SonicStudioHD NoNOISE indholdet af lydinformationerne før og efter eksempelvis den ridse, der er i en grammofonplade. "Ridsen" bliver fjernet og erstattet med den lyd, som systemet har beregnet, at der skal være i stedet. Brugt rigtigt kan selv meget kraftige og lange "clicks" fjernes således, at man bagefter ikke er i stand til at høre, at der har været en ridse i pladen.

 

"Declicking"

detekterer og eliminerer automatisk "clicks" i to arbejdsgange. Først foretages en "click detekt," hvor systemet lokaliserer "clicks" efter parametre, du har fastsat i din opsætning. Dernæst foretages en "declicking," hvor systemet fjerner de clicks, der er blevet lokaliseret efter brugeropsætningen. For at gøre dette bedst muligt, foretages ofte flere "kørsler" med forskellige opsætninger, hvorved materialet bliver behandlet mest skånsomt. På denne måde fjernes ofte mange tusinde clicks. Metoden er velegnet til fjernelse af pladestøj fra såvel LP plader som 78´ere, ligesom støj fra optiske lydspor fra film bliver betydeligt reduceret.

 

"Decrackling"

er en speciel metode, der rigtigt sat op kan "oprense" den sidste rest af støj og forvrængning, som ikke er bredbåndsstøj. Metoden kan også i en vis udstrækning reducere/fjerne amplitudeforvrængning. Naturligvis kan metoden ikke lave en "gammeldags optagelse" om til moderne HiFi, men meget af den støj, som ikke kan fjernes med "declicking," vil kunne fjernes helt eller delvist. Dette er f.eks. den støj vi kender som pladeknitren.

 

"Broadband Denoising"

eller "Bredbånds Støjfjernelse" er en metode, der som navnet siger, er i stand til fjerne støj over hele frekvensspektret. Netop fordi man fjerner andre støjformer som knitren, ridser, og brum med de ovennævnte metoder, kommer man til at kunne høre underliggende bredbåndsstøj særdeles tydeligt. Man taler om, at den anden støj har "maskeret" bredbåndsstøjen. Metoden bygger på, at man tager en "støjsample" på et sted i lyden, hvor der kun er den støj - eller hvor der kun er den støjimpuls (eller hvor signalet er svagest muligt), man ønsker fjernet. SonicStudioHD NoNOISE arbejder her med 2048 meget "stejle filtre," der sikrer, at kun støjimpulserne bliver fjernet ved en korrekt indstilling af "Denoiseren." Resultatet af "Broadband Denoising" med Sonic Solutions er meget imponerende ved korrekt indstilling. Båndsus og lign. bliver kraftigt reduceret uden signaltab. Systemet kan endvidere bruges til fjernelse af specifikke lyde man ønsker fjernet. Metoden kan endog anvendes på helt nye optagelser, hvor blot den sidste rest af "sus" kan fjernes uden at ødelægge selve signalet.

 

Levering kan ske på færdig CD-Premaster på CD-R med alle koder på masteren, klar til CD Produktion eller som DDP Image uploadet til ftp. Dette er en stor fordel hvis du skal bruge materialet til CD Produktion, idet ekstratiden til opsætning af CD-Premaster finder sted til alm. timebetaling på materiale, der allerede ligger i systemet.

Det kan desuden nævnes, at indlytning finder sted på "Genelec 1031A og Genelec 7070A sub," som udover at være international studiestandard for aktive monitorhøjttalere, er specielt velegnede til arbejde med audiorestaurering på grund af en særdeles detaljeret opløsning af lydbilledet.

 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger på telefon 20267018, eller e-mail:

info@vadlyd.dk

Hjemmeside - Audiorestaurering - Sonic Solutions NoNOISE Prisliste
Mastering/Premastering - Overførsel af LP´er og 78 RPM - Lydoptagelser
Referencer - For de teknisk interesserede - Prisliste
Nyttig viden om CD Produktion - CD Fabrikation - CD Layout
Pladeselskaber - Gode links og adresser - Jazzlinks- Søg